Plan de invatamant

 
 

 

 

Intervalul de vârstă

Categorii de activităţi de învăţare

Nr.de activităţi/săptămână

Nr.ore/tură, din norma cadrului didactic, dedicate categoriilor de activităţi din planul de învăţământ

ON*

OP/OS*

37 – 60 luni (3,1 - 5 ani)

Activităţi pe domenii experienţiale

7

+ 7

2h x 5 zile = 10h

Jocuri si activităţi didactice alese

10

+ 5

1,5h x 5 zile = 7,5h

Activităţi de dezvoltare personală

5

+ 10

1,5h x 5 zile = 7,5h

TOTAL

22

+ 22

25 h

61 – 84 luni (5,1 - 7 ani)

Activităţi pe domenii experienţiale

10

 + 10

3h x 5 zile = 15h

Jocuri si activităţi didactice alese

10

+ 5

1h x 5 zile = 5h

Activităţi de dezvoltare personală

6

+ 11

1h x 5 zile = 5h

TOTAL

26

 + 26

25 h

 

 

 

 

 

Planul  de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă şi, în contextul unei învăţări centrate pe copil, încurajează eterogenitatea (abandonarea sistemului de constituire a grupelor pe criteriul cronologic). De asemenea, acesta prezintă o construcţie diferită, în funcţie de tipul de program al grădiniţei (program normal şi program prelungit sau săptămânal) şi o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: Activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese şi activităţi de dezvoltare personală.