Oferta gradinitei

 
 

 


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

   AN ŞCOLAR 2020-2021

                                                    

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BISTRIȚA

STRADA ANDREI MUREŞANU,NR.44 A

 

 

Nimic nu e mai frumos si mai inalţător pe lume decât să ocroteşti un vlăstar firav, să-l educi, să-l vezi  crescând mare şi să poţi spune:

“O parte din viaţa mea există in sufletul lui!”

 

 

VIZIUNE

               Grădiniţa cu P.P. Nr. 12, îşi  propune  crearea  unui  climat  socio-educaţional  adecvat  unei  pregătiri  de  calitate, a unui mediu  democratic  şi  creativ   pentru   satisfacerea  nevoilor  de  învăţare  ale  tuturor  copiilor , asigurând egalitatea de şanse

MISIUNE

              Promovarea  unui  învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă  religioasă, din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare.

 

 

VALORI ÎN CARE CREDEM

 

CALITATE

PROFESIONALISM

SPIRIT DE ECHIPĂ

CREATIVITATE

RESPONSABILITATE

IMPLICARE

TOLERANŢĂ

EGALITATE DE ŞANSE                     

 

 

PREZENTARE

 

FORMA DE FINANŢARE:  bugetară

LIMBA DE PREDARE - română

TIPUL  CURRICULUMULUI

Curriculum naţional pentru educaţia timpurie         

Alternativa educaţională Step by Step

TIPUL  PROGRAMULUI   prelungit/normal

NR.COPII ÎNSCRISI: 195

NR.GRUPE: 9

STRUCTURA GRUPELOR : omogene

 

 

  • Instituţia  funcţionează  cu  program  prelungit  având  toate  grupele cu  predare  în alternativa STEP BY STEP
  • Desfăşurarea  activităţilor  se face  conform curriculumului  naţional prin metodologia alternativei în centrele:

                         - ARTĂ

                        - BIBLIOTECĂ

                            - ŞTIINŢE

     - MANIPULATIVE

- JOC DE ROL

  - CONSTRUCŢII

 - NISIP ŞI APĂ

 

 

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

  • excursii tematice,vizite,drumeţii
  • celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuri
  • expoziţii pe diverse teme
  • vizionări spectacole

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE:

Limba si comunicare

Om si societate                                        

Stiinte

Estetic si creati     

Psihomotric

 

OPȚIONAL

Jocuri distractive pentru cei mici

Ne confectionam singuri jucarii

Micii dansatori

Sport, mişcare, distracţie

Matematică distractivă

In lumea povestilor

Dezvoltare socioemoțională

Desenam, pictam, ne distram

Description: laborator2

 

Calitate, eficienţă, colaborare!

Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul activităţii  şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

Imlicarea părinţilor în viaţa grădiniţei atât financiar cât şi ca parteneri activi în educaţia copiilor;

Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei  şi a copiilor;

Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială;

Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţă, promovarea valorilor locale;

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE

 

Description: ecology

                                  Ecogrădinița

- Micii ecologiști,prietenii naturii

                       Kalokagathia

- Armonie, joc și veselie

               Să citim pentru mileniul III

                       Curcubeul schimbării

Educație pentru timpul liber

-Fă-ți timp pentru copilul tău

 

 

 

  

Educăm aşa!

Da poţi!-dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale

 

VĂ ASTEPTĂM CU DRAG

COLECTIVUL DE                DIRECTOR:

EDUCATOARE                   Chira Emiliana