Activitatea noastra

 
 

ACTIVITATEA   NOASTRĂ

  CA   INSTITUȚIE   ȘCOLARĂ      -    PARTE A SISTEMULUI DE EDUCAȚIE

 

 

 

        Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie, după cum arată un studiu elaborat de R. Cuhna , unul dintre laureaţii Premiului Nobel în economie. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate. Educaţia copilului începe de la naştere.

Grădiniţa, ca serviciu de educaţie formală asigură mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.

Curriculumul pentru învăţământul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării:

● continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular;

● interdependenţei dintre disciplinele şcolare (clasele I-II) şi tipurile de activităţi de învăţare din învăţământul preşcolar;

● deschiderii spre module de instruire opţionale.

Structural, prezentul curriculum aduce în atenţia cadrelor didactice următoarele componente: finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire şi sugestii privind strategiile de instruire şi de evaluare pe cele două niveluri de vârstă (3-5 ani şi 5-6/7 ani).

            Finalităţile urmărite prin curriculum pentru educaţia timpurie combină dezvoltarea socială a copilului cu cea cognitivă, şi se bazează pe:

● recunoaşterea copilăriei ca etapă fundamentală în formarea individului, cu accente proprii şi specifice;

● recunoaşterea copilului ca individ cu nevoi proprii de dezvoltare şi nu ca un adult în miniatură;

●  recunoaşterea copilului ca agent al propriei dezvoltări.

Valorile fundamentare promovate de curriculum pentru educaţia timpurie vizează:

● drepturile fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul la familie, dreptul la educaţie, etc.)

● dezvoltarea integrată a copilului;

● incluziunea, ca proces se promovare a diversităţii şi toleranţei;

● non-discriminarea şi excluderea inechităţii sociale, culturale, economice şi de gen (asigurarea de şanse egale tuturor copiilor. Indiferent de gen, etnie, religie printr-o abordare educaţională echilibrată)